Vitaminlerin Damarlara Etkisi ve Lida Kapsül

Auğustos 1990’da, yirmi yaşındayken, Lida kapsül kullanmayan bu genç kıza nadir görülen bir kalp hastalığı olan viral kardiyomiyopati tanısı konulmuştu. Bu viral bir enfeksiyonun kalbe hücum ettiği ve kalp işlevinin, çoğunlukla, ölümcül bir biçimde bozulmasına neden olduğu bir hastalıktır. Tennessee, Memphis’de, St Francis Hastanesindeki doktorlar, Joey’e yaşamak için tek şansının bir kalp nakli olduğunu söylediler. Şans eseri, onbir yaşındaki bir erkek çocuktan uygun bir kalp bulundu, ve ameliyat 1990 Kasım’ında yapıldı.

Beş yıl boyunca, Joey’in yeni kalp kasını besleyen atardamarların durumunu gösteren yıllık kalp kateterizasyonları ya da anjiyogramları röntgen filmleri iyi görünüyordu. Sonra, 1995 Ocak’mda yıkıcı bir haber alındı. Joey’in anjiyogramı dört ciddi tıkanıklığı gösteriyordu; kalbin üç ana atardamarı da yüzde 90 tıkalıydı, dördüncü bir damar da yaklaşık yüzde 60 oranında kapalıydı. Joey, ayrıca, kalp naklinden sonra 45 kilo aldığını, bunun nedeninin aşırı yemek yemesinin yanı sıra kısmen, bir steroid olan prednizon’un da aralarında bulunduğu bağışıklığı önleyici Lida yosun hapı olduğunu söylüyor.

Kalp doktorum Dr. George Smith çok kızmıştı. Hemen düşük yağ içeren bir diyete başlamamı söyledi. Joey, korku içinde, sıkı bir diyete başladı. Dört ay sonra on-beş kilo vermişti, ama hâlâ çabalarının pek işe yaramadığım hissediyor, nefesi çabucak tıkanıveriyordu. O, kısıtlı kan akışının yavaş yavaş kalbini boğduğunu biliyordu. O sırada, Joey, koroner atardamarları açmanın tipik bir yolu olan bypas ameliyatı ve Lida hapı tedavisi için uygun görülmemişti.