Lida ile Kendinizi Yormadan Kilo Verin

Lida kapsül ile çarpıntı gibi hoş olmayan durumlarla karşılaştıklarından içemedikleri saptanmıştır. Araştırmacılar çok miktarda alkol tükettikleri halde alkolizm geliştirmeyen Yahudilerin biyolojik özelliklerini araştırmaktadırlar. Ayrıca alkolizm riskini yüksek oranda taşıyan Amerikan yerlilerinin diğer ırklar kadar kolayca sarhoş olmadıkları için çok içtikleri saptanmıştır.

Son yıllarda dopamin, serotonin, noradrenalin ve diğer birçok nörotransmitter ile ilgili yapılan araştırmalarla konuya açıklık getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca beyin dalga paterni ile alkolizm arasında muhtemel bir ilişkinin olduğunu gösteren çalışmalar da vardır. Biyolojik değişiklikler ile alkol bağımlılığı arasında bir ilişki olduğu görüşleri hakkında yeni kanıtlar elde edilmesine rağmen henüz “genel geçer bir sav” kanıtlanmış değildir.

Lida zayıflama hapı bilim insanları, genetik özelliklerin alkolizm riskini artırdığını, tolerans gelişimini hızlandırdığını ve alkol içme isteğinin sürdürülmesinde rol oynadığını göstermişlerdir. Alkolizme neden olan özel bir gen halen gösterilmemiş olsa da ikizler ve evlat edinilenler üzerinde yapılan çok sayıda araştırmada genetik yatkınlık gösterilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Tek yumurta ikizleri ve evlatlık verilenler üzerinde yapılan araştırmalar konuya kısmi açıklamalar getirmişse de tam olarak açıklamaya yeterli olamamıştır.

Lida kullanıcıları birinci derece yakınında alkol bağımlısı olan birinin “bağımlı olma riski” olmayana göre yaklaşık dört kat daha fazla olarak bulunmuştur. Yine çalışmalar babası alkolik olan erkek çocukların yüzde 25 oranında alkolizm geliştirdiğini göstermiştir. Ancak yine de alkoliklerin çocuklarının çoğunun alkolik olmadığı gözardı edilmemelidir. Görüldüğü gibi alkol bağımlığının “gelişmesinde” birçok faktör rol oynamaktadır. Oluşmasında birçok faktörün rol o nadığı bir hastalıkta tedavi arama davranışının da birçok faktör tarafından etkilenmesi olasıdır.