Kullanılan Zayıflama Haplarının Tek Adı Lida Tablet

Lida zayıflama diyeti her cins ve yaş grubunun risk altında olmasıyla birlikte her ekonomik seviye ve etnik gruptan insan da bağımlılığa yakalanma konusunda risk taşır. Kimse benim ve yakınlarım için böyle bir risk yok dememelidir. Yoksa gerçeği görmekten kaçar ve sorunu ancak çok ilerlediğinde mecburen kabul etmek zorunda kalırız. Bu da çok daha fazla komplikasyon yaşanmasına, sorunun daha zor ve hatta hiç çözülememesine neden olur.

Lida ile zayıflayanlar başka hastalıklarda olduğu gibi bağımlılık konusundaki savunmasızlık, insandan insana değişir. Bağımlılar birbirinden farklı olmalarına rağmen yine de aralarında bazı çok önemli ortak özellikler vardır. Risk faktörleri bir kişi için ne kadar yüksek olursa o kişinin aldığı alkol veya uyuşturucunun bağımlılığa dönüşme olasılığı da o kadar yüksek olur.

Burada temel nokta, madde kullanım davranışının kendisidir. Kişinin madde kullanma kararını ruhsal durumu ve bireysel yatkınlığı kadar aile ve yakın çevresinin etkisi, akranlarının davranışları, içinde bulunduğu toplumun kültürel özellikleri ve tutumu, kanunlar, maliyet ve bulunabilirlik etkilemektedir. Bireysel yatkınlık ve ruhsal durum bağımlılık gelişiminde daha önemli belirleyiciler oldukları halde toplumsal ve çevresel etmenler kullanımın devam ettirilmesini sağlarlar. Kişinin bireysel yatkınlığını madde kullanımını erken öğrenmesi, psikososyal gelişimi ve genetik mirasından gelen biyolojik faktörleri belirler.

Lida kapsül bu teoriler alkolün bireyler arasında farklı biyolojik etkiler oluşturma temeline dayanmaktadır. Araştırmalar alkolü metabolize eden alkolde hidrogenaz enziminin Çinliler, Japonlar ve Korelilerin karaciğerlerinde yetersiz olduğunu veya hiç bulunmadığını göstermiştir.